Trade Day比賽178比賽已經開始

31.03.2016
Trade Day比賽178比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 iModify 111 002.70
2 qobil 25 209.62
3 c00p3r 13 936.52
4 nakamuro 13 300.21
5 krolik 12 773.24
6 moro 12 710.00
7 MoLNiya 9 312.13
8 IGOR1980X 8 151.68
9 Aleksandr2015 7 221.20
10 les'ka 6 393.77


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單178, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!