KingSize MT5比賽174比賽已經開始

06.10.2017
KingSize MT5比賽174比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Petrol8874 22.00
2 f-alex 21.42
3 PauluSS 21.09
4 Leo11-22 20.60
5 ivang-79 18.60
6 ohrim08 16.46
7 Saika 15.82
8 Boursima 15.60
9 menangaq 15.17
10 макар 14.26


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單174, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!