KingSize MT5比賽171比賽已經開始

15.09.2017
KingSize MT5比賽171比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Lemur 46.28
2 Jawa Timur 30.95
3 skreolga 25.19
4 FastNFurious 24.42
5 vagif341 24.35
6 fxgamer 23.40
7 Ogeny 22.50
8 shdn 22.20
9 UNIT 20.65
10 junaedimtp 20.24


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單171, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!