KingSize MT5比賽16比賽已經開始

08.08.2014
KingSize MT5比賽16比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 alenakovsh 13.36
2 serg67 12.90
3 Cakra 10.70
4 Yulia 10.37
5 tj1nino 10.20
6 SamNN 8.70
7 sohel 8.10
8 ajtkr 8.00
8 sergo3 8.00
10 Gepard 7.50


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單16, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!