KingSize MT5比賽167比賽已經開始

18.08.2017
KingSize MT5比賽167比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 pearlexx 21.90
2 the legend of morocco 17.52
3 nzsmj 16.40
4 Kingstone 15.17
5 Kravchenko 14.28
6 Redragon 13.56
7 Marinka2707 13.52
8 Molotok 13.05
9 gman 11.71
10 brent 11.63


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單167, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!