KingSize MT5比賽161比賽已經開始

07.07.2017
KingSize MT5比賽161比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 DimonK 22.17
2 alefx 18.03
3 vedaveer 16.72
4 kashtan 15.43
5 Serzh123 14.51
6 SamNN 13.50
7 trixy 12.38
8 Leo11-22 12.20
9 bokonist 12.07
10 TiFX 11.95


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單161, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!