KingSize MT5比賽159比賽已經開始

23.06.2017
KingSize MT5比賽159比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 natik 16.45
2 strannik17 14.73
3 bahus 14.70
4 Трейдер 13.50
5 marina555 13.04
6 sim1 11.10
7 Siriuss 9.78
8 forexbrut 9.77
9 bik 9.40
10 DX-FX 9.36


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單159, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!