Trade Day比賽158比賽已經開始

05.11.2015
Trade Day比賽158比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 Educationest 31 434.53
2 Nikita 13 19 487.06
3 gman 15 755.77
4 roguetrader 13 726.56
5 SL86 12 770.47
6 83spirit83 12 281.10
7 Otec 12 204.52
8 SamNN 12 166.50
9 jazz 11 959.38
10 FastNFurious 11 875.80


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單158, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!