KingSize MT5比賽154比賽已經開始

19.05.2017
KingSize MT5比賽154比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Imodorox 26.10
2 nikdim 20.20
3 sdsful 16.20
4 Kingstone 15.59
5 AzzzzziA 15.19
6 Valex 14.70
7 pargo 14.42
8 ahad123 13.95
9 Nikita 13 13.60
10 enter 13.40


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單154, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!