KingSize MT5比賽153比賽已經開始

12.05.2017
KingSize MT5比賽153比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Dizes 21.01
2 popenko 19.05
3 kirilwww 17.07
4 smtrader 15.84
5 dhie0530 15.43
6 ankaXXXX 14.90
7 ZAV 14.14
8 amed 14.01
9 paboya 12.20
10 meirban 12.11


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單153, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!