KingSize MT5比賽150比賽已經開始

21.04.2017
KingSize MT5比賽150比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 skarimov 13.06
2 tj1nino 13.00
3 Iskander 12.66
4 GLOBUL 12.60
5 IWantToWin 12.48
6 AVAZ 10.23
7 AKANDIA 9.82
8 YoyO_o 9.12
9 amry 8.92
10 Zett 8.52


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單150, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!