KingSize MT5比賽14比賽已經開始

29.07.2014
KingSize MT5比賽14比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Gepard 9.20
2 jvsm 8.50
3 merrry 7.25
4 Kreker 7.10
5 Djakc 7.08
6 tri 7.03
7 Svetik 6.68
8 devlan 6.12
9 ohrim08 6.10
10 asianwinner 6.09


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單14, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!