KingSize MT5比賽142比賽已經開始

24.02.2017
KingSize MT5比賽142比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Mazepa 19.58
2 nutonton 17.50
3 serge_35 17.10
4 kon-fi 16.81
5 ANNA31 16.20
6 i8or 15.00
7 svet 14.64
8 dimbash 14.41
9 URAHOV 14.36
10 kamran 13.77


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單142, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!