KingSize MT5比賽134比賽已經開始

30.12.2016
KingSize MT5比賽134比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Vladimir81 24.00
2 man2forex 20.02
3 vstFX 19.94
4 PersianGulf 18.00
5 gman 17.00
6 ubermarginal 15.98
7 vagif341 15.70
8 ahad123 15.10
9 bosun 15.00
10 Tomik21 14.95


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單134, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!