KingSize MT5比賽133比賽已經開始

23.12.2016
KingSize MT5比賽133比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 amirali 25.15
2 Arta 16.00
3 moneymaker 15.00
4 Galaxy 14.80
5 piotr5044 13.62
6 sriwiyatno 13.10
7 zougfares 13.01
8 TiFX 12.70
9 Lachin 12.63
10 esraaa 11.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單133, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!