KingSize MT5比賽127比賽已經開始

11.11.2016
KingSize MT5比賽127比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 вад111 95.00
2 val2015 76.00
3 Smilen 39.42
4 bondeng 30.70
4 skreolga 30.70
6 Sailer777 28.68
7 Mazepa 28.60
8 retrowill 25.22
9 Pruss 22.59
10 gwinblein 21.70


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單127, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!