Week with CFD比賽124比賽已經開始

14.10.2017
Week with CFD比賽124比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 mastertrade 135 385.70
2 menangaq 52 002.99
3 zhakyp 44 631.16
4 Buratino 42 916.80
5 renkot 42 184.45
6 dvabaksa 39 143.66
7 Bylat 38 522.22
8 vinci 38 099.60
9 StarkK 37 933.47
10 ilhamjon 35 849.31


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單124, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!