KingSize MT5比賽124比賽已經開始

21.10.2016
KingSize MT5比賽124比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Евгения1 31.49
2 rammzi 30.08
3 kuzeao 28.81
4 roni 21.42
5 321pips 18.26
6 arcshin 17.39
7 dandy777 15.83
8 SlvRzb 13.49
9 Tabros 13.05
10 elhadi 12.34


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單124, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!