KingSize MT5比賽121比賽已經開始

30.09.2016
KingSize MT5比賽121比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 jemjem1 39.60
2 Dong Nai 35.00
3 GoqxJan 21.08
4 Monnalisa 20.20
5 sergo3 19.00
6 Vybor 18.10
7 strannik17 16.30
8 displayFul 15.86
9 narul15 15.80
10 forexbrut 13.54


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單121, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!