KingSize MT5比賽119比賽已經開始

16.09.2016
KingSize MT5比賽119比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Gutti 27.20
2 golovin21 23.44
3 Korol 19.28
4 i8or 15.29
5 sat2004 13.02
6 superjhoni 12.10
7 chehun1804 12.00
7 DIMAS83 12.00
9 HARAL 11.60
10 hak_14 11.00
10 ProfitFX 11.00


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單119, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!