KingSize MT5比賽115比賽已經開始

19.08.2016
KingSize MT5比賽115比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 waleedpop 27.50
2 maxshark 25.78
3 MoLNiya 25.08
4 ksm-1 23.41
5 VerAo 21.06
6 jambo pase 20.00
7 Chrek 19.60
8 popenko 19.29
9 riyaz22 17.30
10 petr1 14.94


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單115, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!