KingSize MT5比賽113比賽已經開始

06.08.2016
KingSize MT5比賽113比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Anna777 42.40
2 ssm 38.73
3 Yuhim 35.13
4 MihaShe 30.00
5 pargo 28.01
6 tiger62 24.90
7 sago 21.55
8 Jivchik 20.55
9 kid26 18.52
10 kon-fi 18.19


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單113, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!