KingSize MT5比賽109比賽已經開始

08.07.2016
KingSize MT5比賽109比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Nart60 48.00
2 SamNN 40.74
3 Valera 38.00
4 Mops 34.90
5 vojt 27.00
6 Nikita 13 23.50
7 Лесник 21.95
8 hmimi 19.01
9 DIMICH 17.00
10 Muzap 16.50


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單109, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!