KingSize MT5比賽106比賽已經開始

17.06.2016
KingSize MT5比賽106比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 condor1967 74.00
2 Saika 31.73
3 xloroforex 26.59
4 Marinka2707 24.90
5 76evgeniy76 21.93
6 End of Eternity 18.00
7 jeiny 15.65
8 sriwiyatno 15.60
9 vazhvitgen 12.70
10 konsa08 12.50
10 stefan 12.50


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單106, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!