KingSize MT5比賽105比賽已經開始

11.06.2016
KingSize MT5比賽105比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 sergo3 50.00
2 Mechta 37.00
3 sim1 23.00
4 pasha117 21.40
5 anyce 18.55
6 BenGunn71 18.17
7 olezhka75 15.91
8 Siriuss 15.75
9 ctting 15.65
10 DimDim 15.02


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單105, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!