KingSize MT5比賽103比賽已經開始

27.05.2016
KingSize MT5比賽103比賽結果.

# 參賽者 評級 (量)
1 Kingstone 30.48
2 vishik 27.80
3 ORWAH 27.05
4 FXX MT4 26.00
5 VinT 25.65
6 Indrawati 19.80
7 tanas 19.60
8 t1mkeee 18.60
9 abdalla 1989 18.30
10 vipsint 16.18


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單103, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!