Demo Forex比賽102比賽已經開始

05.10.2019
Demo Forex比賽102比賽結果.

# 參賽者 評級 ($)
1 tangens 21 086.10
2 crok1l 20 922.21
3 Yuhim 20 570.10
4 bessem2014 20 362.74
5 Tich 20 345.79
6 Vip954 20 168.81
7 Scald 18 551.18
8 DMart007 18 523.40
9 yuta 18 381.80
10 randref 18 004.70


您可以查看參加比賽的所有參與者的清單102, 在這裡.

我們感謝您的參與并祝您在ContestFX舉辦的下一比賽獲得好運!