Czy muszę się zarejestrować, aby uczestniczyć w kolejnym konkursie?

Nie. Tylko jedno konto jest otwierane dla każdego konkursu, co pozwala uczestniczyć we wszystkich konkurencjach danego konkursu.