Czy mogę uczestniczyć w konkursie, a w tym samym czasie handlować na swoim prawdziwym koncie?

Tak. Prawdziwe konta nie mają nic wspólnego z kontami konkursowymi.