1 miejsce $700 nagroda
Dokonane40 deals:
40zwycięski0 i przegrany 20 długich i 20 krótkich
factor zysku 56081.34
Pokazać transakcje Członki
zysk,
$1402.03, średnia transakcja
1121.63% wynik
Zysk:

Ubytek:
$56081.34
Tylko
$0
$1402.03
Średni
$0
$2257.09
Max
$0
$22.28
Min
$0