nie ma miejsca
Dokonane25 deals:
16zwycięski9 i przegrany 5 długich i 20 krótkich
factor zysku 0.85
Pokazać transakcje Członki
zysk,
$-71.67, średnia transakcja
-59.73% wynik
Zysk:

Ubytek:
$10149.57
Tylko
$11941.41
$634.35
Średni
$1326.82
$1777.36
Max
$1581.11
$12
Min
$719.07