1 miejsce $124 nagroda
Dokonane18 deals:
16zwycięski2 i przegrany 11 długich i 7 krótkich
factor zysku 4.33
Pokazać transakcje Członki
zysk,
$309.42, średnia transakcja
556.95% wynik
Zysk:

Ubytek:
$7241.05
Tylko
$1671.55
$452.57
Średni
$835.78
$1973.5
Max
$916
$3.5
Min
$755.55