1 miejsce $150 nagroda
Dokonane9 deals:
8zwycięski1 i przegrany 5 długich i 4 krótkich
factor zysku 11.9
Pokazać transakcje Członki
zysk,
$282.42, średnia transakcja
254.18% wynik
Zysk:

Ubytek:
$2774.94
Tylko
$233.17
$346.87
Średni
$233.17
$774.24
Max
$233.17
$13.8
Min
$233.17