Demo Forex

$ 3 000
Fundusz nagród

Regulamin

Czas przeprowadzania konkursu

Konkurs "Demo Forex" odbywa się na kontach demo co miesiąc. Rozgrywki przeprowadza się zgodnie z rozkładem.

Warunki uczestnictwa

Weryfikacja Obszaru Członkowskiego;
W Obszarze Członkowskim należy otworzyć tylko jedno konto konkursowe, które będzie uczestniczyło we wszystkich konkursach.
Depozyt początkowy — 5 000 USD (bilans startowy zostaje przelany na minutę przed rozgrywką).
Poziom Stop Out — 20%.
Hedged margin — 25%.
Dźwignia — 1:100.
Rodzaj rachunku — MT4 Demo ECN.
Terminal handlowy — MetaTrader4.
Sumaryczna ilość jednocześnie otwartych i odłożonych zleceń — do 10.
Maksymalna wysokość transakcji — 0,1 lotu.
Ograniczeń ze względu na używane instrumenty nie ma.
W chwili zakończenia konkursu wszystkie otwarte zlecenia uczestników poddaje się procedurze wymuszonego zamknięcia.
W przypadku braku możliwości technicznej jednoczesnego zamknięcia wszystkich posiadanych zleceń zostaną one zamknięte według kolejności, i różnica w czasie ustalenia wyników nie może być podstawą dla wyrażania pretensji i rewizji końcowego bilansu uczestników.
Wykorzystanie advisorów (skryptów) jest zabronione.
Bliscy członkowie rodzin i partnerzy nie mogą rejestrować się ani brać udziału w tym samym konkursie.
Uczestnicy nie mogą korzystać z tego samego adresu IP (PC).
Uczestnik, który naruszył Ragulamin, podlega dyskwalifikacji i nie ma prawa ubiegać się o nagrodę.

Warunki ustalenia zwyciężców konkursu

Zwycięża uczestnik, który ma największą wysokość depozytu rachunku konkursowym w chwili zakończenia konkursu. Pozostałe miejsca nagrodowe ustala się w sposób analogiczny. Podczas podsumowania rezultatów pod uwagę są brane tylko rachunki z poziomem środków, przekraczającym depozyt początkowy.
W przypadku dyskwalifikacji uczestnika, który ubiega się o miejsce nagrodowe, nagroda zostaje wręczona następnemu uczestnikowi w rankingu końcowym. Pretensię dotyczącą rezultatów konkursu można złożyć w ciągu jednego dnia roboczego od momentu ogłoszenia rezultatów rozgrywki na adres: [email protected].

Nagrody

1 miejsce — 700 USD
2 miejsce — 550 USD
3 miejsce — 420 USD
4 miejsce — 350 USD
5 miejsce — 290 USD
6 miejsce — 240 USD
7 miejsce — 180 USD
8 miejsce — 130 USD
9 miejsce — 90 USD
10 miejsce — 50 USD

W przypadku równości wyników kilku kandydatów, ubiegających się o miejsca nagrodowe, fundusz nagrodowy zostaje podzielony między nimi zgodnie z ustalonym rankingiem końcowym.
Kwota nagrodowa jest bonusem do odrabiania.
Następujące rodzaje kont handlowych RoboForex MT4, MT5 i CopyFX są dostępne, aby otrzymać nagrodę pieniężną: ProCent, Pro.
Aby otrzymać nagrodę pieniężną, musisz wysłać mailowo numer swojego konta rzeczywistego z walutą bazową USD na adres [email protected].
Jeśli klient samodzielnie zasiła rachunek bonusowy, w przypadku „osiadania” środków na rachunku przede wszystkim traci się własne środki Klienta.
Kwota nagrodowa zostaje zaksięgowana z rachunku handlowego w przypadku wydarzenia Stop Out.

Warunki dodatkowe

Firma RoboForex zastrzega sobie prawo do:
- wykorzystania w celach reklamowych i publikacji na stronie internetowej i na forum (w tym w mediach) jakiejkolwiek informacji związanej z rachunkami nagrodowymi;
- przeprowadzania wywiadu ze zwyciężcami konkursu;
- sprawdzania wiarygodności danych rejestracyjnych uczestników konkursu;
- sprawdzania statementów i logów serwera rachunków konkursowych;
- unieważnienia wyników (albo przeliczenia rezultatów transakcji) uczestnika, który podczas konkursu korzystał z notowań nierynkowych (na podstawie technicznej decyzji Działu Brokerskiego firmy);
- dyskwalifikacji uczestnika bez powiadomienia albo wyjaśnienia przyczyn dyskwalifikacji, jeśli uzna naruszenie Regulaminu konkursu za bezsporne;
- zmiany Regulaminu konkursu z uprzednim poinformowaniem o zmianach opublikowanym na stronie albo na Forum firmy;
- aby usunąć z konta nagrodę pieniężną przyznaną wcześniej i anulować wszystkie transakcje wykonane przy użyciu tych środków, bez podawania przyczyny.

Nie przegap możliwości brać udział w innych konkursach: