KingSize MT5

$ 1 000
Fundusz nagród

Regulamin

Czas przeprowadzania konkursu

Konkurs «KingSize MT5» odbywa się na kontach demo co tydzień. Rozgrywki przeprowadza się od 20:00 w czwartek do 20:00 w piątek (czas serwerowy).

Warunki uczestnictwa

Weryfikacja Obszaru Członkowskiego.
Depozyt początkowy — 1000 USD (bilans startowy zostaje przelany na minutę przed rozgrywką).
Poziom Stop Out — 20%.
Dźwignia — 1:200.
Rodzaj rachunku — MT5 Demo Pro.
Terminal handlowy — MetaTrader5.
Ograniczeń ze względu na ilość i rozmiar pozycji otwieranych jednocześnie nie ma.
W chwili zakończenia konkursu wszystkie otwarte zlecenia uczestników poddaje się procedurze wymuszonego zamknięcia.
W przypadku braku możliwości technicznej jednoczesnego zamknięcia wszystkich posiadanych zleceń zostaną one zamknięte według kolejności, i różnica w czasie ustalenia wyników nie może być podstawą dla wyrażania pretensji i rewizji końcowego bilansu uczestników.
Wykorzystanie advisorów (skryptów) jest zabronione.
Bliscy członkowie rodzin i partnerzy nie mogą rejestrować się ani brać udziału w tym samym konkursie.
Uczestnicy nie mogą korzystać z tego samego adresu IP (PC).
Uczestnik, który naruszył Ragulamin, podlega dyskwalifikacji i nie ma prawa ubiegać się o nagrodę.

Warunki ustalenia zwyciężców konkursu

Zwycięża uczestnik, który otworzył największe ze względu na wysokość zlecenie. Pozostałe miejsca nagrodowe ustala się w sposób analogiczny.
W przypadku dyskwalifikacji uczestnika, który ubiega się o miejsce nagrodowe, nagroda zostaje wręczona następnemu uczestnikowi w rankingu końcowym. Pretensię dotyczącą rezultatów konkursu można złożyć w ciągu jednego dnia roboczego od momentu ogłoszenia rezultatów rozgrywki na adres: [email protected].

Nagrody

Fundusz nagrodowy — 1000 USD.
Fundusz nagrodowy zostaje rozdzielony między 10 najlepszymi uczestnikami konkursu proporcjonalnie do nabytych pozycji w rankingu konkursowym.
Środki nagrodowe zostają wypłacone dopiero po przejściu przez zdobywcę nagrody procedury weryfikacji swojego Obszaru Członkowskiego w firmie RoboForex.
Następujące rodzaje kont handlowych RoboForex MT4, MT5 i CopyFX są dostępne, aby otrzymać nagrodę pieniężną: Pro-Cent, Pro-Standard.
Aby otrzymać nagrodę pieniężną, musisz wysłać mailowo numer swojego konta rzeczywistego z walutą bazową USD na adres [email protected].
Jeśli klient samodzielnie zasiła rachunek bonusowy, w przypadku „osiadania” środków na rachunku przede wszystkim traci się własne środki Klienta.
Kwota nagrodowa zostaje zaksięgowana z rachunku handlowego w przypadku wydarzenia Stop Out.

Warunki dodatkowe

Firma RoboForex zastrzega sobie prawo do:
- wykorzystania w celach reklamowych i publikacji na stronie internetowej i na forum (w tym w mediach) jakiejkolwiek informacji związanej z rachunkami nagrodowymi;
- przeprowadzania wywiadu ze zwyciężcami konkursu;
- sprawdzania wiarygodności danych rejestracyjnych uczestników konkursu;
- sprawdzania statementów i logów serwera rachunków konkursowych;
- unieważnienia wyników (albo przeliczenia rezultatów transakcji) uczestnika, który podczas konkursu korzystał z notowań nierynkowych (na podstawie technicznej decyzji Działu Brokerskiego firmy);
- dyskwalifikacji uczestnika bez powiadomienia albo wyjaśnienia przyczyn dyskwalifikacji, jeśli uzna naruszenie Regulaminu konkursu za bezsporne;
- zmiany Regulaminu konkursu z uprzednim poinformowaniem o zmianach opublikowanym na stronie albo na Forum firmy;
- aby usunąć z konta nagrodę pieniężną przyznaną wcześniej i anulować wszystkie transakcje wykonane przy użyciu tych środków, bez podawania przyczyny.

Nie przegap możliwości brać udział w innych konkursach: