Zmień poziom dźwigni w konkursie "Trade Day"

15.05.2015

Drodzy Traderzy!

Informujemy, że od 18 maja, 2015, zasady konkursu "Trade Day" ulegną zmianie. Po tej dacie poziom dźwigni na kontach uczestników będzie wynosił 1:1000.

Z poważaniem,
ContestFX