Persaingan 2 daripada peraduan KingSize MT5 telah selesai

02.05.2014