Persaingan 299 daripada peraduan Trade Day telah selesai

26.07.2018
Keputusan 299 persaingan daripada peraduan Trade Day.

# Peserta Penilaian ($)
1 outsider 34 715.28
2 ANISer 30 838.25
3 AkirAtsoc 24 473.96
4 viclen 21 109.10
5 Obaforex 19 473.00
6 Moonstar 18 756.14
7 Kellykh 13 326.17
8 ouadia 86 11 691.95
9 yanata 11 060.46
10 Zett 10 932.75


Anda boleh melihat senarai semua peserta yang telah mengambil bahagian dalam pertandingan itu 299, di sini.

Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan dan harap anda akan berjaya dalam peraduan berikut yang diadakan oleh ContestFX!