Persaingan 283 daripada peraduan Week with CFD telah selesai

07.11.2020
Keputusan 283 persaingan daripada peraduan Week with CFD.

# Peserta Penilaian ($)
1 ANTIP 140 871.60
2 Efrem 140 779.10
3 Dwijavanesia 137 615.77
4 vladimervkuzmin 105 453.88
5 Марафонец 103 401.27
6 Razabhai 93 524.07
7 Stephen L 74 169.32
8 ON THE 3-rd WAVE 71 630.58
9 TanosZ 69 267.99
10 Zeppelin 53 313.25


Anda boleh melihat senarai semua peserta yang telah mengambil bahagian dalam pertandingan itu 283, di sini.

Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan dan harap anda akan berjaya dalam peraduan berikut yang diadakan oleh ContestFX!