Persaingan 192 daripada peraduan Week with CFD telah selesai

02.02.2019
Keputusan 192 persaingan daripada peraduan Week with CFD.

# Peserta Penilaian ($)
1 Student 1987 83 396.92
2 shorohov 67 239.63
3 rammzi 57 676.05
4 Mantos 52 703.41
5 Amillie 51 893.13
6 r1va 50 410.51
7 Deineri 50 263.60
8 horse 48 759.06
9 Modest 48 105.80
10 Android25 26 344.45


Anda boleh melihat senarai semua peserta yang telah mengambil bahagian dalam pertandingan itu 192, di sini.

Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan dan harap anda akan berjaya dalam peraduan berikut yang diadakan oleh ContestFX!