Persaingan 16 daripada peraduan Week with CFD telah selesai

19.09.2015
Keputusan 16 persaingan daripada peraduan Week with CFD.

# Peserta Penilaian ($)
1 Guangsheng 41 115.27
2 Trend 31 697.43
3 basilio 30 090.88
4 sago 25 942.08
5 sersert 20 883.68
6 telcomp 20 699.82
7 vipsint 20 145.35
8 ilhamjon 19 118.57
9 RLBW 9 764.05
10 zinedin 9 700.38


Anda boleh melihat senarai semua peserta yang telah mengambil bahagian dalam pertandingan itu 16, di sini.

Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan dan harap anda akan berjaya dalam peraduan berikut yang diadakan oleh ContestFX!