Persaingan 140 daripada peraduan Week with CFD telah selesai

03.02.2018
Keputusan 140 persaingan daripada peraduan Week with CFD.

# Peserta Penilaian ($)
1 Beropt 90 031.99
2 busyman 81 880.29
3 mike06 80 080.80
4 jd_technicus 46 160.16
5 3sawy20 45 439.99
6 alex39 43 660.59
7 Jinny87 42 125.80
8 SlvRzb 41 559.19
9 vicks21 40 383.56
10 encoFX 39 595.11


Anda boleh melihat senarai semua peserta yang telah mengambil bahagian dalam pertandingan itu 140, di sini.

Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan dan harap anda akan berjaya dalam peraduan berikut yang diadakan oleh ContestFX!