Perubahan dalam peraturan peraduan "Pilihan Demo"

16.10.2015

Pedagang yang dihormati!

Kami memberitahu anda bahawa bermula 16 Oktober 2015, projek ini memperkenalkan satu parameter baru, TimeOut, untuk setiap peserta yang menang hadiah. Timeout adalah beberapa pertandingan, yang peserta itu tidak mempunyai hak untuk mengambil bahagian dalam, selepas dia telah memenangi hadiah.

Tempoh TimeOut untuk pemenang peraduan "Pilihan Demo" ialah 12 pertandingan.

Yang ikhlas,
ContestFX