Trade Day比赛89比赛已经开始

26.06.2014
Trade Day比赛89比赛结果.

# 参赛者 评级 ($)
1 Jasmina 12 428.46
2 Akmal 10 070.44
3 skreolga 9 064.57
4 sens3000 8 836.94
5 bahus 8 776.34
6 Окси 8 071.28
7 efendi 7 861.23
8 SONICSPEED 7 541.28
9 oksy-princess 7 412.06
10 VALTRAD 6 671.35


您可以查看参加比赛的所有参与者的清单89, 在这里.

我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!