Trade Day比赛357比赛已经开始

05.09.2019
Trade Day比赛357比赛结果.

# 参赛者 评级 ($)
1 zanoza 36 792.84
2 drcubay 25 385.08
3 Ledi_D 24 192.88
4 VALTRAD 21 113.72
5 E1EXE 17 172.80
6 Igorveld 16 538.20
7 ijanjamaluddin 15 857.16
8 ntvm 14 038.45
9 Cavanshir 13 765.35
10 region63 13 719.85


您可以查看参加比赛的所有参与者的清单357, 在这里.

我们感谢您的参与并祝您在ContestFX举办的下一比赛获得好运!