1 อันดับที่ เงินรางวัล $700
242 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
209 ทำเงินและเสียเงิน 32, 120 ยาวและสั้น 122,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 7.72, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $13130.07
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$13 130.07
อิควิตี้:
$13 130.07
$5946.6 กำไรสุทธิ
$24.57 การซื้อขายเฉลี่ย
118.93% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$6831.46
ทั้งหมด
$884.86
$32.69
เฉลี่ย
$27.65
$241.08
สูงสุด
$67
$1
ต่ำสุด
$1