1 อันดับที่ เงินรางวัล $700
344 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
300 ทำเงินและเสียเงิน 43, 163 ยาวและสั้น 181,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 8.24, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $13130.07
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$13 130.07
อิควิตี้:
$13 130.07
$8126.07 กำไรสุทธิ
$23.62 การซื้อขายเฉลี่ย
162.52% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$9248.25
ทั้งหมด
$1122.18
$30.83
เฉลี่ย
$26.1
$241.08
สูงสุด
$67
$1
ต่ำสุด
$1