1 อันดับที่ เงินรางวัล $700
39 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
34 ทำเงินและเสียเงิน 5, 33 ยาวและสั้น 6,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 66.61, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $36182.7
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$36 182.70
อิควิตี้:
$36 182.70
$14478.33 กำไรสุทธิ
$371.24 การซื้อขายเฉลี่ย
289.57% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$14698.99
ทั้งหมด
$220.66
$432.32
เฉลี่ย
$44.13
$865.05
สูงสุด
$71.87
$17.67
ต่ำสุด
$4.17