1 อันดับที่ เงินรางวัล $839
30 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
25 ทำเงินและเสียเงิน 5, 21 ยาวและสั้น 9,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 7.11, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $420496.32
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$420 496.32
อิควิตี้:
$420 496.32
$379900 กำไรสุทธิ
$12663.33 การซื้อขายเฉลี่ย
12663.33% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$442100
ทั้งหมด
$62200
$17684
เฉลี่ย
$12440
$80500
สูงสุด
$27000
$550
ต่ำสุด
$6600