1 อันดับที่ เงินรางวัล $173
3 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
3 ทำเงินและเสียเงิน 0, 1 ยาวและสั้น 2,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 21052.4, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $23643.24
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$23 643.24
อิควิตี้:
$23 643.24
$21052.4 กำไรสุทธิ
$7017.47 การซื้อขายเฉลี่ย
701.75% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$21052.4
ทั้งหมด
$0
$7017.47
เฉลี่ย
$0
$10092
สูงสุด
$0
$1100.4
ต่ำสุด
$0