1 อันดับที่ เงินรางวัล $350
20 เสร็จสิ้น ข้อตกลง:
18 ทำเงินและเสียเงิน 1, 9 ยาวและสั้น 11,
ปัจจัยความสามารถการทำกำไร 31.39, ยอดคงเหลือสุดท้ายของ $32623.16
แสดงการซื้อขาย ผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยอดคงเหลือ / อิควิตี้:

ยอดคงเหลือ:
$32 623.16
อิควิตี้:
$32 623.16
$31479.16 กำไรสุทธิ
$1573.96 การซื้อขายเฉลี่ย
3147.92% ผลลัพธ์
กำไร:

ขาดทุน:
$32514.91
ทั้งหมด
$1035.75
$1806.38
เฉลี่ย
$1035.75
$10920
สูงสุด
$1035.75
$204
ต่ำสุด
$1035.75